۰۲ مرداد ۱۴۰۲ دکتر علی‌اصغر هنرمند

داستان عاشقانه‌ی تریاک و سرطان

بی‌خبر از شدت سرطان‌زایی تریاک…

پادکست را می‌توانید در پلت‌فرم‌های زیر هم گوش کنید:

در مورد عوارض مستقیم تریاک، مانند اعتیاد، عوارض اجتماعی و اثرات مستقیم آن روی وخیم شدن بیماری‌ها زیاد صحبت شده، اما اکثر افراد از عارضه غیر مستقیم مهم آن یعنی سرطان و میزان تاثیرش تریاک روی بروز این بیماری بی‌اطلاع هستند.

در این پادکست کوتاه با کمک مرکز تحقیقات علوم و اعصاب دانشگاه علوم‌ پزشکی کرمان به این موضوع پرداخته‌ایم. این در حالی است که متاسفانه برخی افراد همچنان به تریاک و مشتقات آن به‌چشم یک ماده مفید نگاه می‌کنند…

با همکاری:
دکتر علی‌اکبر حق‌دوست
دکتر بابک شکارچی
دکتر اعظم بذرافشان
دکتر احمد نقیب زاده تهامی
دکتر وحید شیبانی
دکتر علی‌اصغر هنرمند
پریا شمس‌الدین


منابع مورد استفاده:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36149933/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36043555/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35244716/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34626910/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34626910/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32895947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32212808/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27957439/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26317596/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24444058/

با همکاری

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
لوگو انجمن پزشکان عمومی کرمان
انجمن پزشکان عمومی کرمان
معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کل کشور
معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کل کشور
اداره کل آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
اداره کل آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
لوگو انجمن پزشکان عمومی اردبیل
انجمن پزشکان عمومی اردبیل
X
آپدیت ام دی تازه‌های پزشکی از رفرنس‌های معتبر